კრედიტინფო საქართველო

ჩემი კრედიტინფო

საკრედიტო ბაზარზე მოქმედებების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ თქვენი საკრედიტო ისტორიის შესახებ. შეამოწმეთ თქვენი საკრედიტო ისტორია და დაინახეთ ის, რასაც თქვენზე ხედავს საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა საკრედიტო ორგანიზაცია. საკრედიტო ორგანიზაციების 99% იყენებენ ჩვენს პროდუქტებს სესხზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ჩემი კრედიტინფო საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ინფორმაცია :

  • თქვენი დახურული და მიმდინარე კრედიტების შესახებ
  • თქვენი საკრედიტო ქულისა და რეიტინგის შესახებ.
  • ფაქტორები რომლებიც გავლენას ახდენენ თქვენს საკრედიტო ქულაზე
  • შეტყობინებები თქვენს საკრედიტო რეპორტში განხორციელებულ ცვლილებებსა და ძიებებზე

გაითვალისწინეთ, საკუთარი საკრედიტო ისტორიის გადამოწმება არ ახდენს გავლენას საკრედიტო რეიტინგზე.

დაწვრილებითსისტემაში შესვლა

კრედიტინფო საქართველო

ინდივიდუალური ნაერთი სქორი
დაწვრილებით
Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge